Selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie emulsji (olej w wodzie EW). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A. Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów enzymu karbosylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) biorącego udział w procesie biosyntezy kwasów tłuszczowych. Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania środka, w zależności od warunków atmosferycznych, widoczne są po upływie 2-4 tygodni od jego zastosowania. Pierwszym objawem jest zahamowanie wzrostu, następnie pojawiają się zmiany zabarwienia często antocyjanowe lub chloroza i czerwienie liści szczególnie na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołków wzrostu. Środek niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecenia stosowania

Rodzaj uprawpszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

pszenica jara, jęczmień ozimy i jara

 

Substancja czynna

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 69 g/l (6,6 %)

 

Zwalczane chwasty

wrażliwe: owies głuchy

średnio wrażliwe: miotła zbożowa

średnio odporne: wiechlina roczna

wrażliwe: owies głuchy

odporne: chwastnica jednostronna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania1,2 l/ha1,0 l/ha
Termin stosowaniawiosną, od początku fazy rozwoju liścia do fazy drugiego kolanka (BBCH 10-32)
Zalecana ilość wody200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1