Quick 05 EC – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzy w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego.

Rodzaj upraw Konopie siewne Rzepak jary Słonecznik zwyczajny Soja Burak ćwikłowy
Substancja czynna

chizalofop-P-etylowy – 50g/l (5,3%)

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,5 l/ha 1,25 l/ha 2,5 l/ha
Termin stosowania od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego liścia właściwego (BBCH 10-16) od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 10-21) od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści (BBCH 10-16) od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy rozwoju pierwszego pędu bocznego (BBCH 11-21) od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39)
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1