Beni to herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie, w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie (SG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna bentazon zaliczana jest do grupy C3.

Substancja czynna bentazon zaliczana jest do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II.

Środek pobierany jest przez liście chwastów i w niewielkim stopniu przemieszczany poza miejsce traktowania.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny.
Chwasty odporne: komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy 1 liścia do 9 liści kukurydzy (BBCH 11-18), gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.