RIM 25 WG to selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek i w konsekwencji hamuje wzrost oraz rozwój chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty roczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści (chwasty dwuliścienne) oraz w fazie 3-5 liści (chwasty jednoliścienne). Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).

Rodzaj uprawkukurydza, ziemniak
Substancja czynnarimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 250 g/kg (25%)
Zwalczane chwasty

wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), szarłat szorstki, tobołki polne

średnio wrażliwe: komosa biała

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowaniaRIM 25 WG 60 g/ha + adiuwant (GLYFIN lub 90% etoksylowany alkohol izodecylowy) w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody)
Termin stosowania

kukurydza: w fazach od 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17)

ziemniak: od fazy 1 rozwiniętego liścia do fazy 7 rozwiniętego liścia na pędzie głównym (BCH 11-17), gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm

Zalecana ilość wody200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1