Clap Forte – selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, występujący w formie granul do sporządzenia roztworu wodnego (SG), przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawach rzepaku ozimego i jarego.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn, czyli hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin, co powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto, zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Objawami działania są deformacje liści i pędów, po czym pojawia się chloroza i powolne zasychanie tkanek. Preparat najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2 – 3 liści właściwych do fazy rozety.

Rodzaj upraw

rzepak ozimy

rzepak jary*

Substancja czynnachlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)  – 720 g/kg (72%)
Chwasty wrażliwechaber bławatek, maruna bezwonna
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania0,167 kg/ha
Termin stosowania

rzepak ozimy: wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści (do BBCH 50)

rzepak jary: od fazy 2 liści właściwych do fazy gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści (BBCH 12-50)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1
Zalecana ilość wody200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
* zastosowanie małoobszarowe