Nisha 40 OD – środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka.

Rodzaj upraw:Kukurydza
Substancja aktywna:nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,17%)
Chwasty wrażliwew dawce 1,25 l/ha: fiołek polny, tobołki polne
w dawce 1,5 l/ha: chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty
Chwasty średnio wrażliwew dawce 1,25 l/ha: bodziszek drobny, rdest powojowaty
Chwasty odpornechwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny, ostrożeń polny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,25-1,5 l/ha
Termin stosowania:wcześnie po wschodach w fazie 2-4 liści kukurydzy (BBCH 12-14)
zwalczenie chwastnicy jednostronnej: gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia
zwalczanie chwastów dwuliściennych: gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 lisci)
Zalecana ilość wody:200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie:średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów:1
Uwagi:w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:

 • zboża (po 3 miesiącach na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach na glebach obojętnych i zasadowych)
 • bobowate/ strączkowe (po 9 miesiącach)
 • lucerna (po 12 miesiącach); środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów ALS; stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych; aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw itp.,
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
 • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
 • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin;
  w warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin