Flash 500 SC – selektywny środek chwastobójczy o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie. Koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.

Środek pobierany jest głównie przez liścienie i łodyżki kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące, aktywnie rosnące chwasty. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Rodzaj upraw pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime
Substancja czynna diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,2%)
Zwalczane chwasty

wrażliwe: gwiazdnica pospolita

średnio wrażliwe: przytulia czepna

średnio odporne: miotła zbożowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,28 l/ha
Termin stosowania po siewie, przed wschodami zbóż (BBCH 00-09)
Zalecana ilość wody 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1