Środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany doglebowo lub nalistnie. Substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach – VCLFA, wg HRAC grupa K3 i pobierana jest głównie poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Flufenacet pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie.  Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek w początkowych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

 

Rodzaj upraw pszenica ozima
Substancja czynna flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,09%)
Zwalczane chwasty zabieg przedwschodowy:
chwasty wrażliwe – miotła zbożowa
chwasty średnio wrażliwe – gwiazdnica polna
chwasty średnio odporne – przytulia czepnazabieg powschodowy:
chwasty średnio wrażliwe – miotła zbożowa, fiołek polski
chwasty średnio odporne – samosiewy rzepaku
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,4 l/ha
Termin stosowania jesienią, przed wschodami (BBCH 00-08) lub po wschodach pszenicy, od fazy szpilkowania do fazy sześciu liści (BBCH 10-16), na chwasty znajdujące się w początkowych fazach rozwojowych, to jest w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach – w fazie siewek
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1
Zalecana ilość wody 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste