Buzzin – środek chwastobójczy, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka oraz pomidora i bakłażana. Substancja czynna środka hamuje przebieg fotosyntezy u roślin wrażliwych. Środek niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

Rodzaj upraw ziemniak pomidor, bakłażan
Substancja czynna metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%)
Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowy
Chwasty średnio odporne szarłat szorstki
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,75 kg/ha 0,5 kg/ha
Termin stosowania stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin przed wschodami roślin (BBCH 00-09) lub w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16)
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów 1
Uwagi przed wysiewem roślin uprawianych następczo należy wykonać orkę na głębokość minimum 15 cm; przy doborze roślin uprawianych następczo należy uwzględnić następujące ograniczenia przez 3 miesiące od zabiegu nie można wysiewać marchwi, przez 4 miesiące od zabiegu koniczyny i lucerny, a przez 6 miesięcy od zabiegu rzepaku, grochu i buraków; w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 15 cm można uprawiać tylko kukurydzę stosowanie w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych