PROOF – środek chwastobójczy, selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o krótkim łańcuchu węglowym co prowadzi do zakłócenia produkcji nasyconych kwasów tłuszczowych niezbędnych do budowy błon komórkowych i zatrzymania wzrostu roślin. Pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Idealnymi warunkami działania środka są umiarkowana temperatura i dobre uwilgotnienie gleby. Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka.
Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

 

Chwasty wrażliwe:

 • gwiazdnica pospolita
 • jasnota purpurowa
 • miotła zbożowa
 • przetacznik perski
 • szarłat szorstki

Chwasty średniowrażliwe:

 • chwastnica jednostronna
 • fiołek polny
 • komosa biała
 • mak polny
 • maruna nadmorska

Chwasty odporne:

 • rdestówka powojowata
 • rdest plamisty

 

Rodzaj uprawPszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozimeZiemniakGroch
Substancja czynnaprosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (77,85%)

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania5,0 l/ha
Termin stosowaniapo wschodach zbóż od fazy pierwszego liścia do fazy widocznego piątego rozkrzewienia (BBCH 11-25)po sadzeniu, ale przed wschodami ziemniaków, na glebę bez chwastów (BBCH 01-09), bulwy ziemniaka muszą być dobrze przykryte glebą, aby uniknąć uszkodzeńpo sadzeniu, ale przed wschodami grochu, na glebę bez chwastów (BBCH 01-09), ziarna muszą być dobrze przykryte glebą aby uniknąć uszkodzeń
Zalecana ilość wody200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1
Zalecane opryskiwaniedrobnokropliste