Fortune – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Selektywny herbicyd o działaniu układowym, pobierany przez liście,  a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodujący zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Substancja czynna: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)

Burak cukrowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • plantacje produkcyjne – zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35).
 • plantacje nasienne – zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
Termin stosowania: od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem zawierającym metrybuzynę 70 g/kg WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Burak pastewny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35).

Rzepak jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).

Gryka zwyczajna, słonecznik zwyczajny, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, mak lekarski, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.

Termin stosowania:

 • gryka zwyczajna – stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50);
 • słonecznik zwyczajny – stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16);
 • len zwyczajny uprawiany na włókno, len uprawiany na nasiona – stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
 • mak lekarski – stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
 • konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnej – od momentu rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) i nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50).

Łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona – stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12-14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);
 • soja – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

UWAGA: Nie stosować do ochrony łubinów na świeże nasiona.

 • bobik – stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
 • groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Chmiel

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).

Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, winorośl, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: wiosną po ruszeniu wegetacji. W przypadku truskawki – zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (BBCH90).

Marchew, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, pasternak, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
Termin stosowania:

 • marchew, pietruszka korzeniowa – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
 • burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
 • chrzan – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18).
 • marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew, rzodkiewka – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • chrzan pospolity – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18).
 • rzepa, brukiew – stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.

Seler korzeniowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • cebula uprawiana z siewu – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)

UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka (BBCH 009-011);

 • cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka – stosować po 7-14 dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
 • czosnek – stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5-10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16).

Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, endywia, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.

Termin stosowania:

 • sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty – stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16);
 • szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka) – stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • szczypiorek – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 12) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);

UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 9-11);

 • seler naciowy – środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • pietruszka naciowa – stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi;
 • koper włoski – w uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15-18) – zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia przez roślinę 20 cm wysokości.

Rabarbar

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów.

Fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, bób, groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona – stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
 • groch zielony cukrowy (strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona, bób – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Rośliny zielarskie
 
Wykorzystanie na zioła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.

Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
Termin stosowania: w przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu.

 

Karczoch zwyczajny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po przyjęciu się rozsady, od 4-6 liści (BBCH14-16), do fazy rozwiniętego ósmego liścia rośliny uprawnej (BBCH18), gdy rozeta liściowa zakrywa nie więcej, niż 50% międzyrzędzi, najpóźniej przed początkiem tworzenia się pąków kwiatowych na pędzie głównym, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Szparag

 1. a) Odchwaszczanie w trakcie wegetacji:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.

 1. b) Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po obsypaniu wałów lub po zbiorze wypustek szparagowych.

Rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, w okresie rozwoju części wegetatywnych (tworzenie liści, powstawanie rozety, pędu głównego i bocznych) (od BBCH 1-3), najpóźniej przed rozwojem kwiatostanów i części przeznaczonych do zbioru (BBCH 4-5), zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.

Wierzba

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować:

− w przypadku nowych założeń plantacji – po przyjęciu się sadzonek, nie później niż do maja,

− w przypadku plantacji istniejących – zabieg przeprowadzać po skoszeniu plantacji oraz ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż kwiecień/maj.

Szkółki leśne uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.

Wszystkie uprawy

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.