Fortune – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Selektywny herbicyd o działaniu układowym, pobierany przez liście,  a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodujący zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Substancja czynna: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%)

Burak cukrowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • plantacje produkcyjne – zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35).
 • plantacje nasienne – zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
Termin stosowania: od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem zawierającym metrybuzynę 70 g/kg WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Burak pastewny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH 35).

Rzepak jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
Termin stosowania: gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).

Len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);

Łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona – stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12-14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50);

UWAGA: Nie stosować do ochrony łubinów na świeże nasiona.

 • bobik – stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
 • groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Chmiel

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).

Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: wiosną po ruszeniu wegetacji. W przypadku truskawki – zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (BBCH90).

Marchew, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
Termin stosowania:

 • marchew, pietruszka korzeniowa – stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
 • burak ćwikłowy – stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,
 • chrzan – stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18).

Seler korzeniowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania: po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi,

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, czosnek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • cebula uprawiana z siewu – stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18)

UWAGA: nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka (BBCH 009-011);

 • cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka – stosować po 7-14 dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
 • czosnek – stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5-10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16).

Fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, bób

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,7 l/ha.
Termin stosowania:

 • fasola szparagowa, fasola uprawiana na suche nasiona – stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
 • groch zwyczajny na świeże nasiona, bób – stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Rośliny zielarskie
 
Wykorzystanie na zioła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,25 l/ha.

Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–1,6 l/ha.
Termin stosowania: w przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu.

Wszystkie uprawy

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.