Shyfo – środek chwastobójczy, nieselektywny, o działaniu układowym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), przeznaczony do stosowania nalistnego. Środek zawiera substancję czynną będącą inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych.

Rodzaj uprawpo zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)szkółki leśnych drzew liściastych i iglastych*szkółki roślin ozdobnych*
Substancja czynnaglifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,8%)
(w postaci soli izopropyloaminowej (485 g/l))
Zwalczane chwastywrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, komosa białaśrednio wrażliwe:
maruna nadmorska, perz właściwy, tasznik pospolity, wiechlina rocznaodporne:
bylica pospolita, nawłoć kanadyjska
chwasty rocznechwasty drzewiastejednoroczne chwasty jednoliścienne i chwasty dwuliścienne
Maksymalna/ Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania3,0 l/ha2,0 l/ha3,0 l/ha1,5 l/ha
Termin stosowaniaStosować, gdy chwasty jednoliścienne osiągną co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcą dwa liście właściwe; w momencie zabiegu perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-15 cm i wytworzyć co najmniej 4-5 w pełni wykształcone liście, nie stosować później niż 2 dni przed orką lub siewem następnej uprawyw okresie spoczynku sadzoneknatychmiast po wschodach, gdy osiągną fazę aktywnego wzrostu liścigdy jednoroczne chwasty jednoliścienne osiągną co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcą 2 liście właściwe
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1
Zalecana ilość wody100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
Uwaginie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnejnie stosować na plantacjach ozdobnych drzew iglastych i liściastych oraz plantacjach drzewek bożonarodzeniowych –

*STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH