Dicash – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek wnika do rośliny poprzez korzenie i liście powodując zahamowanie wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie roślin. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rodzaj uprawkukurydza
Substancja czynnadikamba w formie soli dimetyloamonowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 480 g/l (42,09 %)
Zwalczane chwastychwasty wrażliwe: komosa biała, ambrozja bylicolistna
chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny, tobołki polne
chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski, tasznik pospolity, maruna nadmorska, chwasty jednoliścienne
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania0,6 l/ha
Termin stosowaniapo wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści
Zalecana ilość wody200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1
Uwagi
  1. Środek rozkłada się w czasie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem DICASH w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
  2. Nie stosować przed deszczem, na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę oraz w uprawie materiałów hodowlanych kukurydzy.
  3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególną ostrożność zachowując w przypadku plantacji roślin o dużej powierzchni blaszek liściowych np. winorośl, chmiel. Nie należy stosować środka w sąsiedztwie takich plantacji w warunkach wietrznej pogody lub przy wysokich temperaturach powietrza.
  4. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  5. Na niektórych odmianach kukurydzy środek może spowodować przemijające obawy fitotoksyczności, co nie wpływa na plonowanie.
  6. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się przemienne stosowanie na danym polu środków chwastobójczych zawierających substancje czynne z różnych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.