Clap – środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny
Chwasty odporne: przytulia czepna, tasznik pospolity

Substancja czynna: chlopyralid
(substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300 g/l (26,27%)

Rodzaj upraw: rzepak ozimy

Termin stosowania:
wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później niż do fazy zielonego pąka (BBCH-51)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Rodzaj upraw

Termin stosowania

Zalecana dawka

rzepak jary

wiosną od fazy drugiego liścia jednak nie później niż do fazy zielonego pąka (BBCH 12-51)

0,4 l/ha

żyto jare

wiosną od końca fazy rozwoju liści (brak rozkrzewień) do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39)

len uprawiany na nasiona

gdy roślina osiągnie wysokość 6-12 cm (BBCH 12-14)

gorczyca biała,
gorczyca sarepska

od 2 do 6 liścia rozwiniętego (BBCH 12-16)

lnicznik siewny (lnianka siewna),
mak uprawiany na nasiona

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

burak pastewny, burak ćwikłowy

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

brukiew jadalna, rzepa biała,
rzepa czarna, rzepa pastewna

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

truskawka

po zbiorze owoców (BBCH > 91)

lilie (mieszańce azjatyckie)

wiosną, gdy rośliny osiągną wysokość od 10 do 15 cm

0,3 l/ha

narcyzy

wiosną, 7 dni po zbiorze kwiatów

szkółki drzew owocowych

wiosną, po pojawieniu się chwastów

0,4 l/ha