Clap – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Herbicyd pobierany jest przez liście chwastów.

Preparat najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

Rodzaj upraw rzepak ozimy
Substancja aktywna chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) 300 g/l (26,27%)
Chwasty wrażliwe chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny
Chwasty odporne przytulia czepna, tasznik pospolity
Maksymalna/ zalecana  dawka dla jednorazowego zastosowania 0,4 l/ha
Termin stosowania wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do fazy zielonego pąka (BBCH 51)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Uwagi

środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo;

w przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, na tym samym polu można uprawiać rzepak jary;

nie należy wykorzystywać żadnych części roślin traktowanych uprzednio środkiem CLAP do kompostowania lub mulczowania;

nie kompostować nawozu od zwierząt karmionych roślinami traktowanymi uprzednio środkiem CLAP;

pozostałości substancji czynnej środka CLAP w resztkach roślinnych (w tym w formie nawozu), które nie zostały całkowicie rozłożone mogą negatywnie oddziaływać na wzrost i rozwój wrażliwych roślin uprawianych jako rośliny następcze; w sytuacji, gdy można przypuszczać, iż resztki pożniwne nie zostały całkowicie rozłożone przed uprawą roślin następczych to nie należy uprawiać: grochu, fasoli i innych roślin strączkowych, marchwi i innych roślin selerowatych (baldaszkowatych), sałaty i innych roślin astrowatych (złożonych), ziemniaka oraz upraw pod osłonami;

środek można zastosować nie później niż do końca lipca, gdy rośliny wrażliwe mają być uprawiane na wiosnę w następnym roku; cały traktowany środkiem CLAP materiał roślinny (resztki pożniwne) musi być rozdrobniony i wymieszany z glebą wczesną jesienią (lub jak najszybciej po zbiorze), aby uwolnić pozostałości środka do gleby oraz ułatwić ich szybszą degradację; zgodnie z dobrą praktyką rolniczą należy zapewnić, aby wszystkie resztki pożniwne roślin traktowanych środkiem (w tym resztki w formie obornika) zostały całkowicie rozłożone przed sadzeniem roślin wrażliwych