Clap – środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Herbicyd pobierany jest przez liście chwastów.

Preparat najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Rodzaj upraw

Termin stosowania

Zalecana dawka

rzepak jary

wiosną od fazy drugiego liścia jednak nie później niż do fazy zielonego pąka (BBCH 12-51)

0,4 l/ha

żyto jare

wiosną od końca fazy rozwoju liści (brak rozkrzewień) do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20-39)

gryka zwyczajna

od końca fazy rozwoju liści (brak pędów bocznych) do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 20-39)

len uprawiany na nasiona

gdy roślina osiągnie wysokość 6-12 cm (BBCH 12-14)

słonecznik uprawiany na nasiona

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

soja

od rozwiniętego trójlistkowego liścia na 2 węźle do fazy rozwiniętego trójlistkowego liścia na 4 węźle (BBCH 12-14)

gorczyca biała,
gorczyca sarepska

od 2 do 6 liścia rozwiniętego (BBCH 12-16)

lnicznik siewny (lnianka siewna),
mak uprawiany na nasiona

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

dynia olbrzymia pastewna,
dynia olbrzymia jadalna

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści na pędzie głównym (BBCH 12-14)

burak pastewny, burak ćwikłowy

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

brukiew jadalna, rzepa biała,
rzepa czarna, rzepa pastewna

od fazy dwóch liści do fazy czterech liści (BBCH 12-14)

truskawka

po zbiorze owoców (BBCH > 91)

lilie (mieszańce azjatyckie)

wiosną, gdy rośliny osiągną wysokość od 10 do 15 cm

0,3 l/ha

narcyzy

wiosną, 7 dni po zbiorze kwiatów

szkółki drzew owocowych

wiosną, po pojawieniu się chwastów

0,4 l/ha

wierzba purpurowa (syn. wiklina)

wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji wikliny (do BBCH 12)

0,5-0,75 l/ha