Selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie zawiesiny kapsuł.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy F3. Środek pobierany jest przez korzenie i pędy chwastów. Działa głównie w okresie ich kiełkowania.

Uprawy ziemniak rzepak ozimy rzepak jary
Substancja czynna chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,98%)
Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne

chwasty średniowrażliwe: komosa biała, dymnica pospolita, rumian polny

chwasty średnioodporne: żółtlica drobnokwiatowa

chwasty odporne: rdest plamisty, fiołek polny

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,25 l/ha 0,25 – 0,33 l/ha 0,2 – 0,25 l/ha
Termin stosowania zabieg wykonać po ostatnim obredleniu – na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę, nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1