Scab 480 SC – środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi. Stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Rodzaj uprawjabłoń
Substancja czynna kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 480 g/l (41,63%)
Zwalczane chorobyparch jabłoni
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania3,13 l/ha
Termin stosowania od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51) w całym okresie zagrożenia chorobą; termin ostatniego zabiegu określa okres karencji
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym10
Odstęp między zabiegami7-10 dni
Zalecana ilość wody1000 l/ha
Zalecane opryskiwanieśredniokropliste
Karencja 21 dni
Uwagiw okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół; stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania; w ramach  strategii antyodpornościowej nie zaleca się stosować środka w dawkach niższych niż zalecana; podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych