Kapman 80 WG – środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni. Stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Rodzaj upraw jabłoń
Substancja aktywna kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)
Zwalczane choroby parch jabłoni
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 1,88 kg/ha
Termin stosowania środek stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51) w całym okresie zagrożenia chorobą, termin ostatniego zabiegu określa okres karencji
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 10
Odstęp między zabiegami 7-10 dni
Zalecana ilość wody 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie średniokropliste
Uwagi w okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół; środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania; ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się stosować środka w dawkach
niższych niż zalecana
Karencja (jabłka) 21 dni