Interest – środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego oraz jęczmienia ozimego przed chorobami grzybowymi.

Rodzaj upraw jęczmień jary, jęczmień ozimy
Zawartość substancji czynnej difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,8%)
Zwalczane choroby pasiastość liści jęczmienia
Zalecana dawka 200 ml środka z dodatkiem 50-150 ml wody na 100 kg ziarna
Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania i technika zaprawiania ściśle przestrzegać dawkowania środka, zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć; zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu; najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając; zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy; zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi
Uwagi ze względu wymogi środowiskowe maksymalna norma wysiewu zbóż zaprawionych środkiem Interest wynosi 180 kg na 1 ha;
zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny;
zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem;
zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu; nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę; nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą; zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie; jeżeli zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania