Domnic 060 FS – zaprawa nasienna, środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego.

Rodzaj uprawjęczmień jary
Substancja aktywnatebukonazol – (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) – 60 g/l (5,8%)
Zwalczane chorobygłownia pyląca jęczmienia
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania50 ml środka z dodatkiem 500 – 550 ml wody na 100 kg ziarna
Termin stosowaniazaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem
Uwagi
  • zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny
  • zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem
  • nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą
  • zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie
  • jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania
  • zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę
Sporządzanie zawiesiny do zaprawiania i technika zaprawiania
  • ściśle przestrzegać dawkowania środka
  • zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć
  • zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu, najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając, zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy
  • zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi