Granprotec – środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu kontaktowym i pokarmowym, przeznaczony do zwalczania szkodników magazynowych. Insektycyd skutecznie i długotrwale (do 10 miesięcy) chroni składowane ziarno.

 

Rodzaj upraw ziarno zbóż (z wyjątkiem pszenicy)
Substancja czynna kapturnik zbożowiec, wołek zbożowy, trojszyk gryzący, skośnik zbożowiaczek
Zwalczane szkodniki deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/l (2,66%)
Maksymalna/ zalecana dawka do jednorazowego stosowania 10-20 ml/1 t ziarna
Termin stosowania prewencyjnie przed składowaniem ziarna
Zalecana ilość wody
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1 zabieg na partię zmagazynowanego ziarna
Zalecane opryskiwanie 0,98-0,99 l/1 t ziarna
Uwagi stosować bezpośrednio na taśmociągu, redlerze, przenośniku ślimakowym, w czasie transportu ziarna do silosu lub na pryzmę; używać sprzętu zapewniającego równomierne wydatkowanie cieczy użytkowej na transportowane ziarno; sekcję opryskową umieścić nad taśmociągiem, na redlerze lub przenośniku ślimakowym tak, aby podstawa strumieni cieczy użytkowej była równa szerokości warstwy przesuwającego/wysypującego się ziarna, środka nie wolno stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych)
Karencja nie dotyczy