Deltacaps Forte – produkt owadobójczy. Płyn, koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich, jak prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki i rybiki cukrowe w higienie sanitarnej. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe. Może być stosowany w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach handlowych, inwentarskich, pomieszczeniach biurowych, lokalach użyteczności publicznej, hotelach itp.

Substancja aktywnadeltametryna – związek z grupy syntetycznych pyretroidów – 25 g/l
Zwalczane owadyprusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki, rybiki cukrowe
Dawka i zastosowanie
  • ustalić dokładnie potrzebną ilość cieczy roboczej (50 ml cieczy na 1 m² oprysku)
  • wstrząsnąć opakowaniem, aby dokładnie wymieszać jego zawartość
  • przygotować 1% ciecz roboczą (np. 50 ml produktu rozcieńczyć wodą do 5 l)
  • opryskać drogi przebiegu owadów: okolice listew podłogowych, drzwi, pobliża przewodów wentylacyjnych  i c.o. oraz szpary i szczeliny, miejsca gnieżdżenia się szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze, miejsca za listwami itp.)

 

okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: od 1 do 24 godzin

w przypadku ponownego pojawienia się insektów zabieg należy powtarzać w odstępach miesięcznych; obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu i starannym wywietrzeniu; należy starannie odkazić (przez umycie wodą z detergentem) powierzchnie skażone produktem, które mogą kontaktować się z żywnością, paszą albo ludźmi i zwierzętami; minimalny czas wentylacji pomieszczeń: 2 godziny

Uwagina czas przeprowadzenia zabiegu należy wyprowadzić z pomieszczenia osoby postronne oraz zwierzęta, usunąć z pomieszczenia (lub odpowiednio zabezpieczyć) rośliny, żywność , zabawki,  nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe, nie opryskiwać urządzeń będących pod napięciem elektrycznym; nie zanieczyszczać środkiem zbiorników i ujęć wodnych