Alfasect – preparat owadobójczy w postaci skoncentrowanej zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania owadów latających i pełzających w lokalach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, w tym szpitalach, hotelach i restauracjach, kuchniach oraz w przemyśle, w tym w zakładach przetwórstwa spożywczego. Działa kontaktowo i pokarmowo. Nawet w bardzo niskich dawkach oddziałuje na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Substancja aktywnaalfa-cypermetryna (grupa chemiczna – pyretroidy)5,93% w/w (60 gr/l)
Zwalczane owadyowady latające (muchy, komary, ćmy)
owady pełzające (karaluchy, mrówki, pluskwy, pchły)
produkt można również stosować w kurnikach na czerwone roztocza drobiu i chrząszcze ściółkowe
Dawka normalna (do rutynowego zwalczania owadów pełzających i latających)rozcieńczyć 25 ml produktu w 5 litrach wody, a następnie zastosować 1 litr rozcieńczonego produktu na powierzchni  20 m 2
Dawka specjalna (do zastosowań, gdzie wymagane jest ekstremalnie wyniszczające działanie i/ lub gdzie powierzchnie są brudne lub bardzo absorbujące)rozcieńczyć 50 ml produktu w 5 litrach wody, a następnie zastosować 1 litr rozcieńczonego produktu na powierzchni 20 m 2
Zastosowanie

owady latające: stosować na powierzchni gnieżdżenia się owadów

karaluchy i inne owady pełzające: spryskać wokół przewodów serwisowych, za i pod armaturą i urządzeniami; jeśli owady przedostają się z zewnątrz, zastosować barierę ze spray’u o szerokości 10 cm na drzwiach, oknach itp.

chrząszcze ściółkowe (mączniak mniejszy): stosować do rutynowego zwalczania po wyczyszczeniu i przed każdym nowym wylęgiem, spryskać wszystkie powierzchnie pionowe: (ściany, przegrody i słupy) oraz poziome (sufity, bez potrzeby traktować podłogi)

roztocza czerwone drobiu: stosować w normalnej dawce na początku cyklu chowu, zanim ptaki wejdą do kurnika, stosownie spryskać całą powierzchnie klatek, skrzynek lęgowych, wolierów i podłóg, należy zwrócić szczególną uwagę na narożniki, pęknięcia i szczeliny, które mogą być siedliskiem roztoczy, nie rozpylać bezpośrednio na ptaki w trakcie cyklu chowu

Uwagi

Alfasect może być stosowany w pomieszczeniach, które są w ciągłym użytkowaniu, jako oprysk pasmowy, punktowy lub szczelinowy

zastosowanie w hodowli zwierząt: w przypadku stosowania w pomieszczeniach, które są zajmowane przez ptaki, produkt należy stosować nie więcej niż dwa razy w cyklu chowu

stosować dysze natryskowe przy niskim ciśnieniu, stosować przy wykorzystaniu tradycyjnego opryskiwacza ręcznego lub mechanicznego wytwarzającego grubą mgłę, dodać odpowiednią objętość Alfasectu do wymaganej ilości czystej wody i wymieszać, stosować na powierzchniach uczęszczanych przez szkodniki, jak pęknięcia, zarysowania, za meblami i sprzętem