Fluent 500 SC to nowy środek chwastobójczy zawierający flufenacet. Herbicyd można stosować w uprawach pszenicy ozimej dolistnie lub doglebowo. Preparat skutecznie zwalcza miotłę zbożową, gwiazdnicę polną i fiołka polnego.

Fluent 500 SC