Granprotec – to nowy insektycyd zawierający Skutecznie i długotrwale (do 10 miesięcy) zwalcza szkodniki magazynowe atakujące ziarna zbóż (z wyjątkiem pszenicy) takie, jak kapturnik zbożowiec, wołek zbożowy, trojszyk gryzący, czy skośnik zbożowiaczek.

Środek może byś stosowany przez cały czas magazynowania ziarna, ale najlepsze efekty daje, gdy zastosuje się go na początku okresu składowania w dawce 10-20 ml/1 t ziarna. Zastosowanie środka powoduje także wzrost zawartości wody w ziarnie o 0,01%.

Zobacz informacje o produkcie.