Sharda Cropchem Limited wprowadza na rynek polski nowy herbicyd. Środek o nazwie Frequent zawiera fluazyfop-P-butylowy, substancję czynną skutecznie zwalczającą chwastnicę jednostronną, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosę bezostną, włośnicę siną, włośnicę zieloną i wyczyniec polny (w dawce 2 l/ha) oraz kłosówkę wełniastą, kostrzewę owczą, perz właściwy i wiechlinę łąkową (w dawce 3 l/ha).

Frequent należy stosować w uprawach:

  • rzepaku ozimego – jesienią (gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści) lub wiosną (nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy, w fazie BBCH 12-50)
  • rzepaku jarego – od wykształcenia pierwszej pary liści, nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy (BBCH 12-50)
  • fasoli szparagowej i fasoli uprawianej na nasiona suche – od pierwszej pary liści trójlistkowych ale nie później, niż do fazy ukazania się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 13-50)
  • zielonego grochu cukrowego i grochu uprawianego na świeże i suche nasiona – nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści, ale nie później, niż do ukazania się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 12/13-50).