Climb – nowość dla producentów rzepaku

Producenci rzepaku mają do dyspozycji nowy środek chwastobójczy bazujący na substancji czynnej chlomazon z grupy inhibitorów biosyntezy karotenoidów – inhibitory enzymu DOXP (wg HRAC grupa F4). Herbicyd doglebowy zwalcza chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne głównie w okresie ich kiełkowania. Czytaj dalej

Sula – nowy herbicyd dla kukurydzy

SULA – to nowy środek chwastobójczy od Sharda na bazie substancji czynnej sulkotrion. Herbicyd, który przeznaczony jest do stosowania w uprawie kukurydzy, pobierany jest głównie poprzez liście oraz korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinach niepożądanych, hamując ich wzrost i rozwój. Widoczny efekt działania uzyskuje się w ciągu 7-14 dni od zastosowania. Preparat najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Czytaj dalej