Decyzją MRiRW nr R-16 /2021 z dnia 23 lutego 2021 roku kolejny produkt od Sharda wkracza na rynek polski. Nowy regulator wzrostu i rozwoju o nazwie Frooti, zawierający kwas 1-naftylooctowy, przeznaczony jest dla producentów jabłek i gruszek.

Środek służy do przerzedzania zawiązków owoców oraz zapobiegania przedzbiorczemu opadaniu owoców. Szczegółowe zasady stosowania określa ETYKIETA REJESTRACYJNA.