Od sezonu 2015 roku polscy rolnicy, sadownicy i ogrodnicy mogą korzystać ze środków ochrony roślin wprowadzonych na krajowy rynek przez firmę Sharda Cropchem Limited.

Preparaty pod marką Sharda oferowane na rynku polskim powstają zgodnie z globalnymi standardami firmy. Pierwszym etapem jest identyfikacja generycznych substancji czynnych, następnie opracowanie formulacji środka, przygotowania dokumentacji i uzyskanie rejestracji. Unikatowy model biznesowy pozwala na szybkie przygotowania formulacji i opracowanie produktów odpowiadających na aktualne potrzeby klientów. W skali całego świata Sharda ma obecnie 1 334 zarejestrowane formulacje, 173 zarejestrowane substancje aktywne i 601 złożonych wniosków o rejestrację nowych formulacji na całym świecie.

Otwarcie nowego przedstawicielstwa w Polsce jest elementem silnej ekspansji na rynki europejskie prowadzonej przez indyjską spółkę.