Sharda Cropchem Limited wprowadza na rynek polski nowy fungicyd do ochrony jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Produkt o nazwie Scab 480 SC zawiera kaptan (związek z grupy ftalimidów) w ilości 480 g/l (41,63%). Działa powierzchniowo. Przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego przed parchem jabłoni. Preparat można stosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51) w całym okresie zagrożenia chorobą do 10 razy w sezonie wegetacyjnym. Odstęp między opryskami musi wynosić od 7 do 10 dni, a ostatni zabieg należy wykonać 21 dni przed zbiorem owoców. Scab 480 SC zaleca się stosować w dawce 3,13 l/ha. Zalecana ilość wody wynosi 1000 l/ha.

Należy pamiętać, żeby w okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół i aplikować go przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Ważne jest także, aby w ramach strategii antyodpornościowej nie stosować środka w dawkach niższych niż zalecana.