Sharda Cropchem Limited proponuje producentom ziemniaków i kukurydzy nowy herbicyd zawierający rimsulfuron.

Rim 25 WGDecyzją MRiRW nr R – 88/2019 z dnia 25.04.2019 roku firma uzyskała rejestrację środka chwastobójczego o nazwie RIM 25 WG do zwalczania chwastnicy jednostronnej, gwiazdnicy pospolitej, maruny bezwonnej, perzu właściwego, rdestówki powojowatej, szarłatu szorstkiego i tobołków polnych w uprawach ziemniaka i kukurydzy.

Zaleca się stosować środek w dawce 60 g/ha z dodatkiem adiuwantu (GLYFIN lub 90% etoksylowany alkohol izodecylowy) w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy kukurydza znajduje się w fazie od 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17), a ziemniak od fazy 1 rozwiniętego liścia do fazy 7 rozwiniętego liścia na pędzie głównym (BCH 11-17), gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 15 cm.