Firma Sharda Cropchem Limited uzyskała rejestrację nowego herbicydu o nazwie Dicash przeznaczonego do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Dicash zawiera substancję czynną dikamba w formie soli dimetyloamonowej, która skutecznie zwalcza najistotniejsze chwasty w kukurydzy, w tym komosę białą, ambrozję bylicolistną, a także gwiazdnicę pospolitą, starzec zwyczajny i tobołki polne.

Środek działa nalistnie, wnikając do roślin chwastów przez korzenie i liście, powodując zahamowanie wzrostu, karłowacenie, a następnie ich zasychanie. Preparat najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze preparatu.

Dicash zaleca się stosować w dawce 0,6 l/ha po wschodach kukurydzy, gdy rośliny są w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości, najlepiej na chwasty w fazie 2-4 liści.