Shardif 250 EC, środek grzybobójczy, który dotychczas był zarejestrowany do zwalczania parcha jabłoni, zyskał nowe rejestracje w małoobszarowych uprawach gruszy, malin, jeżyn, marchewki, pietruszki, buraków cukrowych i pastewnych oraz roślin ozdobnych.

Więcej informacji o Shardif 250 EC