NOWOŚĆ! Metallica to nowy herbicyd przeznaczony dla upraw kukurydzy. Zwalcza chwastnicę jednostronną, palusznika krwawego, psiankę czarną i włośnicę zieloną. Można stosować przed- lub powschodowo.