Nowy środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów w uprawach ozimych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto) oraz jarych (pszenica, jęczmień, owies). Zawiera MCPA – substancję czynną z grupy regulatorów wzrostu (zwaną również syntetycznymi auksynami) zaliczaną do inhibitorów wzrostu i rozwoju.

Emcee