Decyzją MRiRW nr R-106/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku na rynku polskim został zarejestrowany nowy środek zwalczający zarazę ziemniaka.

Dynasol, to fungicyd zawierający dimetomorf, występujący w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Preparat działa wgłębnie, przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek zaleca się stosować w dawce 0,4 l/ha zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zabiegi (maksymalnie 3 w trakcie sezonu w odstępie 10 dni) należy wykonywać od fazy rozwiniętego pierwszego liścia na głównym pędzie do fazy pełni kwitnienia: otwartych 50% kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 11-65). Fungicyd ma 7 dni karencji.