Sharda Cropchem Limited uzyskała rejestrację kolejnego środka chwastobójczego przeznaczonego do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach rzepaku ozimego i jarego.

Nowy herbicyd o nazwie Clap Forte zawiera 720 g chlopyralidu w kilogramie granulatu. Środek skutecznie zwalcza chabra bławatka i marunę bezwonną. Pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn, czyli hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Jego działanie polega na zablokowaniu syntezy aminokwasów oraz zakłóceniu procesu oddychania na poziomie komórkowym. Efektem są deformacje liści i pędów, chloroza i powolne zasychanie tkanek. Preparat najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści właściwych do fazy rozety.

Clap Forte należy stosować w dawce 0,167 kg/ha w uprawach rzepaku ozimego wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści (do BBCH 50). Natomiast na plantacjach rzepaku jarego zabieg trzeba wykonać od fazy 2 liści właściwych do fazy gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści (BBCH 12-50).  W sezonie wegetacyjnym można wykonać tylko 1 zabieg z użyciem środka. Do sporządzenia roztworu należy wykorzystać od 200 do 400 l wody/ha.