Sharda Cropchem Limited wprowadza kolejny nowy produkt do oferty. Tribe 75 WG to nalistny środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i jęczmieniu ozimym.

Herbicyd zawiera tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%). Środek działa selektywnie, pobierany jest przez liście i szybko przemieszcza się w roślinie. Szybki rozkład preparatu w glebie ogranicza możliwość pobierania go przez korzenie. W roślinie hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt działania widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu.

Tribe 75 WG najlepiej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Preparat charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Herbicyd w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w okresie od fazy 2 liści do fazy strzelania w źdźbło.

Tibe 75 WG stosuje się w dawce 20 g/ha od fazy 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12-29).