Decyzją nr MRiRW nr R -16/2020 dnia 12.02.2020 roku Sharda uzyskała rejestrację środka  chwastobójczego zawierającego prosulfokarb o nazwie Professional do zastosowania w pszenicy ozimej.

ProfessionalHerbicyd występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), może być stosowany doglebowo i nalistnie. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Działa na gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski i przytulię czepną. Bodziszek drobny jest średniowrażliwy.

Opady deszczu nie obniżają skuteczności działania środka.

Optymalnym terminem stosowania jest jesień, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Środek należy stosować raz w sezonie w dawce 3,0 l/ha w 200-300 l/ha. Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.