Sharda Cropchem Limited wprowadza kolejne nowości do oferty. Od sezonu 2017 rolnicy mogą korzystać z dwóch nowych produktów – herbicydu o nazwie Clap, przeznaczonego do zwalczania chwastów w uprawie rzepaku, oraz zaprawy nasiennej Interest dedykowanej do zaprawiania nasion jęczmienia ozimego i jarego.

CLAP to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Herbicyd pobierany jest przez liście chwastów. Preparat najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety. Więcej informacji »

INTEREST to środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego oraz jęczmienia ozimego przed chorobami grzybowymi. Więcej informacji »