Neptun 480 EC – środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących w rzepaku ozimym. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

Rodzaj upraw: rzepak ozimy
Substancja aktywna: chloropiryfos (związek grupy fosforoorganicznych) – 480 g/l (44,30%)
Zwalczane szkodniki: słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka:
  • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
  • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,8l/ha
  • zalecana ilość wody: 300 l/ha
  • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
  • zabieg wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół
  • w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka na uprawy w czasie kwitnienia, w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, gdy w uprawie występują kwitnące chwasty oraz na roślinach pokrytych spadzią
  • w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 70%
  • w celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo