Dessicash 20 SL – środek chwastobójczy przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej. Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, jest stosowany nalistnie, działa kontaktowo. W roślinie przemieszcza się w ograniczonym stopniu. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest prędko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po zastosowaniu środka nie obniżają jego skuteczności. Wysoka temperatura i silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Produkt traci aktywność po zetknięciu z glebą w ciągu 1-3 dni.

Rodzaj upraw: ziemniak
Substancja aktywna: jon dikwatu w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,8%)
Zakres zastosowania, terminy i dawki: desykacja ziemniaka – niszczenie naci ziemniaczanej – środek stosuje się w celu polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:

  • zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw
  • zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka
  • zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru

przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw poprzez:

  • przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka
  • powiększenie liczby bulw przydatnych na sadzeniaki w plonie
  • ułatwienie pracy maszynom podczas zbioru bulw ziemniaka

maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
termin stosowania środka określa się w zależności od warunków agrometeorologicznych w określonym regionie Polski, przeznaczenia ziemniaków, wczesności odmiany, wielkości bulw, dojrzałości skórki bulw ziemniaków

Ze względu na stopień dojrzałości skórki bulw środek stosuje się zazwyczaj:

  • na odmianach wczesnych od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
  • na odmianach średnio wczesnych w okresie do I do II dekady sierpnia,
  • na odmianach późnych do końca sierpnia

zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi: w okresie długotrwałej suszy nie powinno się niszczyć naci; zabieg należy wykonać gdy rośliny są w stanie jędrności naci (najlepiej po deszczu, a na rośliny suche w godzinach rannych); nie niszczyć naci, gdy gleba jest spękana, a bulwy ziemniaków widoczne