Proceed – fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Rodzaj upraw pszenica ozima
Substancja aktywna chlorotalonil (substancja z grupy ftalanów) – 375 g/l (31.02%)
cyprokonazol (substancja z grupy triazoli) – 40 g/l (3,31%)
Zwalczane choroby septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2 l/ha
Termin stosowania zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2
Odstęp między zabiegami 21 dni
Zalecana ilość wody 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste
Uwagi Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka; w celu zapobiegania możliwości pojawienia się odporności grzybów chorobotwórczych, środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania; ze względu na strategię antyodpornościową nie zaleca się stosować środka w dawkach
niższych niż zalecana