Firma uzyskała rejestrację dla dwóch nowych środków grzybobójczych przeznaczonych dla producentów pszenicy i rzepaku.

Pierwsza nowość to produkt o nazwie Praktis zarejestrowany do ochrony pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek zwalcza rdzę brunatną pszenicy i septoriozę paskowaną pszenicy w uprawach pszenicy ozimej. Fungicyd należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33) oraz od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39-49). W celu zwalczenia fuzariozy kłosów fungicyd trzeba stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby:  od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy liściowej (BBCH 39-43) oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia (BBCH 53-65). Zalecana dawka dla pszenicy ozimej to 0,8 l/ha. Praktis można wykorzystywać do walki ze zgnilizną twardzikową w rzepaku ozimym w dawce 0,7 l/ha zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia  (BBCH 60-69). Środek można stosować dwa razy w sezonie.

Drugi z nowych produktów to Graphite (zezwolenie nr MRiRW nr R-51/2019 wu z dnia 04.12.2019 r.) zwalczający zgniliznę trwardzikową, czerń krzyżowych, szarą pleśń i suchą zgnilizna kapustnych w uprawach rzepaku ozimego oraz czerń krzyżowych i szarą pleśń w rzepaku jarym. Środek należy stosować raz w sezonie w dawce 1 l/ha zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).