Producenci rzepaku mają do dyspozycji nowy środek chwastobójczy bazujący na substancji czynnej chlomazon z grupy inhibitorów biosyntezy karotenoidów – inhibitory enzymu DOXP (wg HRAC grupa F4). Herbicyd doglebowy zwalcza chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne głównie w okresie ich kiełkowania.

Dlatego środek trzeba stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę w dawce 0,2 – 0,25 l/ha (w rzepaku ozimym) oraz 0,20 l/ha (w rzepaku jarym) w 200-300 litrach wody na hektar. W sezonie wegetacyjnym można wykonać jeden zabieg z wykorzystaniem środka.

Climb osiąga wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej, gwiazdnicy pospolitej, przytulii czepnej i tobołków polnych. Chwasty średniowrażliwe na działanie środka to komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.