Sharda Cropchem Limited rozszerza ofertę produktów wprowadzając na rynek polski trzy nowe biocydy: Alfasect, Delta 2,5 EC i Deltacaps Forte oraz zaprawę nasienną Domnic 060 FS.

Alfasect to nowy preparat owadobójczy w postaci skoncentrowanej zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania owadów latających (muchy, komary, ćmy) i pełzających (karaluchy, mrówki, pluskwy, pchły) w lokalach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej np. w szpitalach, hotelach i restauracjach, kuchniach oraz w przemyśle, w tym w zakładach przetwórstwa spożywczego. Produkt można również stosować w kurnikach na czerwone roztocza drobiu i chrząszcze ściółkowe. Działa kontaktowo i pokarmowo. Zawiera alfa-cypermetrynę, związek z grupy pyretroidów (5,93% w/w, czyli 60 gr/l). Nawet w bardzo niskich dawkach oddziałuje na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Delta 2,5 EC jest preparatem do zwalczania owadów latających (np. much, komarów, z wyłączeniem os i szerszeni) oraz owadów biegających (np. karaluchów, prusaków) w pomieszczeniach zamkniętych. Środek w postaci płynnej w formie koncentratu. Zawiera deltametrynę, związek z grupy pyretroidów (25 g/l). Działa bardzo szybko. Zabija owady latające w 20 minut na powierzchniach gładkich i w jedną godzinę na powierzchniach porowatych, a owady biegające odpowiednio w 2 i 3 godziny.

Deltacaps Forte to środek owadobójczy, występujący w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich, jak prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki i rybiki cukrowe w higienie sanitarnej. Zawiera deltametrynę, związek z grupy syntetycznych pyretroidów (25 g/l). Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe. Może być stosowany w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach handlowych, inwentarskich, pomieszczeniach biurowych, lokalach użyteczności publicznej, hotelach itp.

Domnic 060 FS to nowa zaprawa nasienna w ofercie Sharda Cropchem Limited. Środek grzybobójczy występuje w formie płynnego koncentratu, ma działanie systemiczne, przeznaczony jest do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego. Zawiera tebukonazol, fungicyd z grupy konazoli-triazoli – 60 g/l (5,8%). Skutecznie zwalcza głownię pylącą jęczmienia.