Herbicyd Arnold to selektywny herbicyd zawierający dwie substancje czynne: diflufenikan i flufenacet. Środek przeznaczony do zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Preparat o działaniu układowym i kontaktowym stosuje się doglebowo i nalistnie. Arnold występuje w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Środek zastosowany przed wschodami zbóż w uprawach pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego zwalcza gwiazdnicę pospolitą, miotłę zbożową, przytulię czepną i wyczyńca polnego.

Zabieg wykonany po wschodach na plantacjach pszenicy ozimej, jęczmienia, żyta i pszenżyta ozimego skutecznie wyeliminuje bodziszka drobnego, bylicę piołun, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną i nadmorską, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy i perski, przytulię czepną, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne oraz wyczyńca polnego.

Preparat powinno się stosować w dawce 0,6 l/ha. W sezonie można wykonać maksymalnie 1 zabieg z zastosowaniem środka.

Na glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą. Środka nie stosować: na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę, przed spodziewanymi przymrozkami oraz w sytuacji wystąpienia dużej dobowej amplitudy temperatur oraz w zbożach z wsiewką roślin bobowatych.